Klimatkompensering, en tillfällig pusselbit

Det är bättre att göra något, än ingenting alls. Klimatkompensering är inte den stora lösningen. Det är ett tillfälligt plåster som kompenserar för den klimatpåverkan vi i dagsläget inte kan undvika helt. Vi har valt att klimatkompensera för att vi ska kunna ta oss framåt, i det kritiska tempo som krävs för att rädda vårt klimat.

Det långsiktiga målet är att vara klimatneutrala på egen hand. Men det finns inte tid för stolthet, som håller tillbaka våra goda intentioner att begränsa klimatförändringarna – bara för att vi inte sitter på hela lösningen direkt. Vi måste alla göra det vi kan och göra det nu. Imorgon kan vara för sent.

Lågt klimatavtryck är inte tillräckligt

Vi vill såklart att all mat från Frankful® ska vara helt klimatneutral redan idag, men det är svårt och tar tid att hitta lösningar på hur vi ska nå hela vägen. Enligt FNs Parisavtal måste vi halvera våra utsläpp till 2030 för att få ner den globala uppvärmningen till under 1,5 grader. Om man halverar den mängd utsläpp en middag står för i genomsnitt, blir resultatet 0,8 kg CO2e per middag.

En taco-måltid med Frankfuls produkter ligger på cirka 0,3 kg CO2e per portion. Detta kan klassas som ett lågt klimatavtryck, men vi är inte nöjda förrän vi landar på nollan. Därför har vi valt att klimatkompensera för det som återstår. Det är inte den stora lösningen, men det är en bit på vägen och det är det bästa vi kan göra här och nu.

0.3-utsläpp

Klimatkompensation nära och långt borta

Vi är både stolta och glada över att stötta ECOERA; en lokal klimataktör, som binder koldioxid i form av biokol. En del av vår klimatkompensation går till det viktiga arbete som ECOERA gör, och med anläggningen i Skånska Hammenhög kan vi följa klimatarbetet nära och vara med under resans gång.

Vi har dessutom valt att klimatkompensera med hjälp av Tricorona Climate Partner, genom ett klimatprojekt i Indien; Sri Balaji. Ett bioenergiprojekt som skapar förnybar energi från jordbruksavfall som köpts in från lokala odlare och bönder. Något som bidrar till både minskad global klimatpåverkan och stöttar lokalbefolkningen med att skapa arbetstillfällen, bygger ut infrastruktur och genererar förnybar energi.

Läs gärna mer om respektive projekt här nedan och hur de bidrar till ett bättre klimat.

ECOERA – en resa mot nollutsläpp med hjälp av biokol

Frankful® är en spelare med stora ambitioner, att rädda klimatet skojar man inte bort. Därför känns det självklart att jobba ihop med en viktig klimataktör som ECOERA. ECOERA är klassad som en ”Climate Solver” av WWF och sitter på en spännande lösning för hur vi kan ta tillbaka koldioxidutsläppen från vår atmosfär.

Här nedan kan du läsa mer om den koldioxidnegativa process som ECOERA har tagit fram. Helt genialisk, om du frågar oss!

ECOERA städar atmosfären från koldioxid

Runt om i världen jobbar man på att bli klimatneutrala. Men hur gör vi med all koldioxid som redan finns i atmosfären? ECOERA – kanske världens bästa ”städfirma” – vet hur man gör atmosfären ren från koldioxid.

Först en liten crash course om korta och långa kolcykeln: Växter andas in koldioxid och omvandlar det till biomassa. När växten förmultnar eller förbränns återgår kolet som koldioxid eller metan till atmosfären. Detta är del av den korta kolcykeln. Biomassa som under lång tid omvandlas till fossila olje- och koldeponier ingår i den långa kolcykeln.

Den biomassa som ECOERA använder i sin process är restprodukter från jordbruket och alger från Östersjön. Processen sker via pyrolys och omvandlar biomassan till biokol istället för koldioxid, man binder helt enkelt kolet i en betydligt mer beständig form. När man använder sig av pyrolys hettas biomassan upp under syrefria förhållanden – energigas lyfts ut ur biomassan och används för exempelvis fjärrvärme. Resterna som blir över efter upphettningen är den substans som kallas biokol.

Fun fact: Pyrolysprocessen är energipositiv, vilket innebär att ECOERA har tagit fram världens första klimatpositiva fjärrvärme på köpet!

Biokolet har en stabil struktur som gör den otillgänglig för nedbrytning. För att förtydliga; biokolet beräknas ha en stabilitet bortom hundratals till tusentals år och kan därför betraktas som en kolinlagring ur klimatsynpunkt.
Det är alltså ett unikt sätt att flytta kol från den korta kolcykeln till den långa kolcykeln och kan anses vara en nära permanent lagring. FNs klimatpanel IPCC klassar biokol som en Negative Emission Technology (NET) – ett kvitto på att man har tagit fram något enastående, tycker vi.

Biokolet kan användas i odlingar och förbättrar då även jordmånen. Det bidrar bland annat till att återcirkulera mikronäringsämnen, fungerar som hem för jordens mikroliv och hjälper jorden att tåla torka.

Vårt köp av carbon removal-certifikat hjälper dessutom ECOERA att tillsammans med deras delägare och partner Skånefrö, accelerera nya biokolprojekt och städa atmosfären i ett högre tempo.

Bekanta dig gärna djupare med vår goda vän ECOERA här.

Tricorona, Sri Balaji

Sri Balaji är både ett CDM- och Gold Standard-certifierat bioeneriprojekt i östra Indien. Biomassakraftverket använder förnybart jordbruksavfall som bränsle för att generera energi, vilket innebär en besparing på cirka 29 000 ton CO2e-utsläpp per år. Utöver den klimatbesparing projektet innebär, är det även en extra inkomstkälla för lokalbefolkningen då Sri Balaji köper jordbruksavfallet från de lokala bönderna. Ägaren av kraftverket har dessutom engagerat sig ytterligare i regionens hållbara utveckling genom att investera i ett solcellssystem till det lokala barnhemmet. Därigenom har man främjat användandet av hållbara energikällor, sänkt energikostnaderna och säkrat elförsörjningen som annars varit instabil. För barnen innebär detta mer pengar till viktigare saker och en bättre livskvalitet. Läs gärna mer om Sri Balaji och projektets utveckling här.

Search
frankful-logo